Tuesday, 8 June 2010

Tiếp tục chuyện trả cổ tức phiếu

http://cafef.vn/20100608090840558CA31/dn-se-lach-luat-neu-bi-ep-tra-co-tuc-theo-thi-gia.chn

Nói cho đã chút, mốt nó bắt làm cũng đỡ tức ...

No comments: