Friday, 4 June 2010

Thị trường vàng: trở lại yên ả

http://cafef.vn/20100603072341338CA34/thoi-gian-kho-cua-kinh-doanh-vang.chn

Gold market trong nước lại buồn buồn! :))

No comments: