Wednesday, 2 June 2010

Ipad và báo chí

http://www.tuanvietnam.net/2010-05-31-trang-page-2

Bài này dịch từ Slate. Interesting, nhưng cần nhớ Slate là trang luôn "khó tính", mặc dù cũng là 1 think-tank bình dân.

No comments: