Thursday, 24 June 2010

IPO khổng lồ ở TQ

http://cafef.vn/2010062405483077CA32/the-gioi-chuan-bi-co-vu-ipo-lon-chua-tung-co.chn

Đó, Fitch vừa mới la "TQ có nguy cơ đó" thì vẫn có người rót tiền vào NH TQ. Vấn đề là niềm tin 1 số nhà đầu tư vào tiềm năng TQ vẫn khá lớn.

No comments: