Sunday, 20 June 2010

Cần coi lại tốc độ tăng tín dụng ngoại tệ

http://cafef.vn/20100619092042396CA34/nhnn-yeu-cau-kiem-soat-toc-do-tang-truong-du-no-tin-dung-bang-ngoai-te-o-muc-hop-ly.chn

Cái này raise 2 problems:

1/ đánh giá tăng trưởng tín dụng bị lệch lạc, cho là tăng trưởng tín dụng thấp khi nhìn vào tăng trưởng tín dụng bằng nội tệ

Số liệu của cục Thống kê TP.HCM: trên địa bàn năm tháng đầu năm, dư nợ tín dụng bằng ngoại tệ đạt 158,4 ngàn tỉ, chiếm 27,7% tổng dư nợ tín dụng, tăng 41,5% so cùng kỳ. Con số dư nợ tín dụng bằng ngoại tệ này, quy đổi sang USD với tỷ giá 18.950 đồng/USD, thì các ngân hàng ở TP.HCM đã cho vay khoảng 8,337 tỉ USD. Trong khi đó, nhập khẩu cùng kỳ của các doanh nghiệp trên địa bàn cũng ở mức 6,9 tỉ USD.

Nhưng tốc độ tăng tín dụng bằng ngoại tệ đột biến gấp mười lần mức tăng bằng VND trong năm tháng đầu năm toàn hệ thống ngân hàng, chưa tính tới con số phải bù vào do nhập siêu (nếu có), cho thấy khả năng mất cân đối giữa cung và cầu ngoại tệ vào cuối năm là không nhỏ.


2/ thanh khoản ngoại tệ: fx liquidity-at-risk

Còn ông Đỗ Minh Toàn, phó tổng giám đốc ngân hàng ACB cho biết, các khoản vay bằng ngoại tệ này, kỳ hạn thông thường từ 6 – 9 tháng, sẽ đổ dồn đáo hạn mạnh từ tháng 9 – 10 năm nay.

Tháng 9 – 10 năm ngoái, các doanh nghiệp TP.HCM đã cần hơn 3 tỉ USD để nhập hàng. Giả định năm nay các doanh nghiệp ở TP.HCM cũng nhập hàng với con số này, cộng với số nợ 8,33 tỉ USD lần lượt đáo hạn, sẽ tạo cầu ngoại tệ lớn.

No comments: