Friday, 4 June 2010

Về thị trường kinh doanh sữa

http://vietnamnet.vn/psks/201005/Se-phoi-bay-the-gioi-ngam-kinh-doanh-sua-912833/

Một chút bật mí về profit margin cao (có năm cao hơn PM của NH!!!) của kinh doanh sữa.

No comments: