Monday, 28 June 2010

PR và báo chí: Filtering the news

http://tuanvietnam.net/2010-06-27-pr-and-bao-chi-dau-la-su-that-cho-cong-chung-

Bài này có liên quan đến 1 vài research gần đây của Ox và LSE về chuyện PR khiến thông tin của financial news bị filtered.

No comments: