Friday, 4 June 2010

IT stories - Taiwan business models

http://cafef.vn/20100602121419934CA32/cong-nghe-thong-tin-dai-loan-manh-hay-yeu.chn


http://news.techworld.com/sme/3211559/apple-ipad-design-labelled-a-copycat/

2 bài này hình như có liên quan tới 1 issue hôm bữa bạn Quang nói mình. Vấn đề hiện tại là cuộc chơi về sở hữu trí tuệ này nọ của Đông và Tây đang trở nên lộn xộn. Phải chăng là một sự mâu thuẫn về giá trị xã hội về việc cái gì là công của tôi, cái gì là công của anh? Hay chẳng qua là 1 new strategy để người Châu Á (most likely người TQ hợp phá hóa việc sử dụng 1 công nghệ mới với giá rẻ).

Cái này raise 1 question tương tự 1 số thinktankers châu Âu là phải chăng cái giá của 1 số giá trị sở hữu trí tuệ là costly cho sự phát triển của thế giới và sẽ initiate những "sáng kiến" để phản ứng? Ví dụ 1 vài người đưa ra là nếu tỷ lệ giá bản quyền/chất lượng của mấy sản phẩm có bảo vệ quá cao thì tỷ lệ open source phải win more market share.In its 2008 Annual Report, Microsoft said:

“ Some of these [open source software] firms may build upon Microsoft ideas that we provide to them free or at low royalties in connection with our interoperability initiatives. To the extent open source software gains increasing market acceptance, our sales, revenue and operating margins may decline.

Open source software vendors are devoting considerable efforts to developing software that mimics the features and functionality of our products, in some cases on the basis of technical specifications for Microsoft technologies that we make available. In response to competition, we are developing versions of our products with basic functionality that are sold at lower prices than the standard versions."

In fact, các lý lẽ này có nhiều flaws:

1/ Chất lượng phải ở 1 mức minimum nào đó để gọi là comparables.
2/ Năng lực giới hạn của users (thói quen, khả năng thích nghi với công nghệ) khiến service standardised và nguyên gói của licensed products có 1 số giá trị gia tăng khó đo lường.
3/ Safety feelings!
... !

Don't know, nhưng có lẽ 1 business model chia sẻ nhiều hơn và ít tốn kém hơn nhưng vẫn profitable sẽ ra đời và kết thúc kỷ nguyên làm giàu siêu tốc nhờ quyền sở hữu tri thức? Thật khó có thể tưởng tượng.

No comments: