Tuesday, 29 June 2010

Google và China

http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704103904575336133254026128.html?mod=WSJEUROPE_hpp_LEFTTopStories

Google "localizes" 1 chút để quay lại China. Hà, rõ là China nói để coi ai cần ai cho biết.

No comments: