Tuesday, 26 October 2010

When exchanges merge

http://dantri.com.vn/c76/s76-432076/chau-a-sap-co-san-chung-khoan-lien-khu-vuc-dau-tien.htm


Công ty quản lý sàn giao dịch chứng khoán Singapore (Singapore Exchange) đang đưa ra đề nghị thâu tóm trị giá 8,2 tỷ USD dành cho công ty ASX hiện đang nắm quyền điều hành sàn giao dịch chứng khoán Úc.
Công ty Singapore Exchange đưa ra giá 48 đô la Úc cho mỗi cổ phiếu ASX. Cổ đông của ASX sẽ nhận được 22 đô la Úc tiền mặt và 3,473 cổ phiếu của Singapore Exchange cho mỗi cổ phiếu mà ASX mà họ bán.

2 công ty kỳ vọng thương vụ này, vốn còn cần sự chấp thuận của các nhà hoạch định chính sách cả 2 nước, sẽ được thực hiện vào quý 2/2011. Mức giá mà Singapore Exchange đưa ra cao hơn 37% so với mức giá đóng cửa phiên gần nhất của cổ phiếu ASX tại thị trường Úc.

Từ đầu năm 2010 đến nay, cổ phiếu Singapore Exchange tăng 15% còn cổ phiếu ASX không có thay đổi.

Sự kết hợp giữa 2 công ty quản lý 2 sàn giao dịch chứng khoán sẽ tạo ra thị trường chứng khoán liên khu vực đầu tiên tại châu Á. Sau vụ sáp nhập, lợi nhuận của Singapore Exchange có thể tăng thêm 20 cent/cổ phiếu


=> The chance of merging is not too high, I think. But let see.

No comments: