Sunday, 10 October 2010

An Phát case

http://cafef.vn/20101010104812450CA31/chu-tich-an-phat-neu-duoc-quyet-dinh-lai-se-khong-niem-yet.chn

Nghe phát biểu mà ... hốt hoảng! :)))

Lục lại hồ sơ "xa xưa" của bạn này (bạn này cũng có 1 đôi vụ "xa xưa" khác) thì có cái này:

http://igo-chungkhoan.blogspot.com/2008/02/cng-ty-c-phn-nha-v-bao-b-pht-pht-hnh-c.html

Đơn vị tư vấn niêm yết cho An Phát là Công ty Chứng khoán Habubank (HBBS), bên cạnh đó để công tác niêm yết được chuẩn bị tốt nhất, Công ty Cổ phần nhựa và bao bì An Phát đã uỷ quyền cho HBBS đại diện xác nhận chuyển nhượng và quản lý sổ cổ đông. Đại diện HBBS, ông Nguyễn Lâm Dũng – Phó giám đốc HBBS cho biết đợt phát hành riêng lẻ đã thành công tốt đẹp và cũng xác nhận về việc An Phát đang chuẩn bị các thủ tục, điều kiện cần thiết để niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán trong năm 2008.

Có thể để ý tên cổ đông chiến lược 2008. :))

No comments: