Friday, 22 October 2010

Đất hiếm - TQ & Vn

Nhật có thể khai thác đất hiếm tại Việt Nam

http://cafef.vn/20101022030430764CA32/nhat-co-the-khai-thac-dat-hiem-tai-viet-nam.chn

TQ: đất hiếm và chiến tranh thương mại

http://cafef.vn/20101022112238626CA32/trung-quoc-dung-con-bai-dat-hiem-de-dap-tra-my.chn

No comments: