Wednesday, 13 October 2010

Kiện tụng vụ Liverpool

http://dantri.com.vn/c26/s26-429408/chu-my-quyet-pha-dam-liverpool-lai-nguy-kich.htm

Người ở 2 nước thích kiện tụng chơi trò kiện tụng. Chỉ tội cho cầu thủ và CĐV của Liverpool.

No comments: