Friday, 29 October 2010

Goldman Sachs dự báo FED bơm 2000 tỷ

http://vneconomy.vn/20101029033551193P0C7/chung-khoan-chau-a-mat-diem-tuan-thu-hai-lien-tuc.htm

Goldman Sachs dự báo rất xa với consensus chung, cho thấy họ có insider information.

No comments: