Wednesday, 20 October 2010

TTCK tháng 9/2010 Vốn hóa = 31.6% GDP

http://cafef.vn/20101020115437963CA31/vnindex-giam-12-diem-xuong-sat-moc-440-diem.chn

Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại kỳ họp Quốc hội lần thứ 8 tại Hà Nội đã cho biết, tính đến hết tháng 9/2010, thị trường chứng khoán đạt mức vốn hóa khoảng 31,6% GDP


Ngoài ra, tính đến hết năm 2010, dư nợ Chính phủ ước tương đương 44% GDP, nợ nước ngoài đạt 42,2% GDP trong khi nợ công của toàn nền kinh tế đã xấp xỉ 56,7% GDP. Nợ quốc gia vẫn trong giới hạn an toàn.


Tốc độ tăng GDP năm 2010 của toàn nền kinh tế ước tăng khoảng 6,7% so với năm 2009, Thu nhập bình quân của người Việt Nam, tính đến cuối năm 2010, đạt khoảng 1.160 USD.

No comments: