Friday, 1 October 2010

Lãi suất sau thông tư 13

http://stox.vn/stox/view_news_detail/71335/1/186/bat-dau-giam-lai-suat-vnd.stox

Từ hôm nay (1/10), thông tư 13 chính thức có hiệu lực, một số ngân hàng đã công bố điều chỉnh lãi suất tiết kiệm VND, USD và vàng.

http://stox.vn/stox/view_news_detail/71444/1/186/lai-suat-kho-co-the-giam-sau.stox

Tuy Thông tư 19 có thêm điều kiện mở về nguồn vốn huy động, nhưng khả năng lãi suất chưa thể giảm ngay.

http://stox.vn/stox/view_news_detail/71417/1/186/vnba-keu-goi-dong-thuan-giam-lai-suat-tu-ngay-15-10.stox

Theo nội dung chính của văn bản số 163/HHNH (29/9/2010), để tiếp tục thực hiện chủ trương giảm dần lãi suất huy động vốn và lãi suất cho vay theo tinh thần của Nghị quyết số 18 và 23/NQ-CP của Chính phủ, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) đề nghị các Tổ chức hội viên thực hiện sự đồng thuận giảm lãi suất huy động từ mức 11,2%/năm hiện nay xuống mức không vượt quá 11,0%/năm.

No comments: