Wednesday, 13 October 2010

Đập TQ và hạ nguồn sông Mekong

http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/201042/20101011235131.aspx


"Điều tôi quan ngại là dường như giờ đây, phương kế sinh nhai của hàng triệu người ở khu vực Tiểu vùng sông Mê Kông đang lệ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc", GS Thayer lo lắng.

Mê Kông có thể mất từ 600.000 đến 1,4 triệu tấn cá mỗi năm vì các con đập hạ nguồn. Đó là chưa kể đến những hệ lụy khác như mất đất rừng cũng như xâm nhập mặn nghiêm trọng tại ĐBSCL... Kết hợp với những ảnh hưởng từ các con đập thượng nguồn mang lại, thì hậu quả đối với ĐBSCL đúng là họa chồng lên họa".

Ủy ban sông Mê Kông, bao gồm bốn nước thành viên Thái Lan, Campuchia, Lào, và VN, cũng vừa hoàn tất bản báo cáo đánh giá về những tác động môi trường của 12 con đập dự tính ở hạ nguồn, đồng thời đề xuất sự cần thiết của việc trì hoãn xây các con đập ở hạ nguồn trong khoảng thời gian ít nhất 10 năm. WWF cũng ủng hộ phương án này.

Will China listen?

No comments: