Tuesday, 19 October 2010

Chuyện hành lý ở sân bay

Giải trí linh tinh: chuyện hành lý ở sân bay

http://vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/Kinh-doanh/2009/10/3BA145D9/

http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2009/10/3BA1459E/

Cái vụ này là chuyện dài tập thôi.

No comments: