Sunday, 3 October 2010

Tăng lương tối thiểu

http://vneconomy.vn/20101003112718145P0C9920/de-nghi-tang-luong-toi-thieu-len-830000-dong-tu-152011.htm

Tăng lương tối thiểu lên khoảng 13%, nếu mà lạm phát tăng 8% rồi còn giảm giá VND đi 5% nữa so với USD chẳng hạn thì lương tăng sẽ bù đắp được cái gì cho việc lên giá của hàng ngoại (sữa, thuốc, v.v.).

No comments: