Monday, 11 October 2010

Hà Nội 1000 năm: post-event study

http://dantri.com.vn/c20/s20-428563/hay-yeu-ha-noi-bang-nhung-dieu-don-gian-nhat.htm

http://dantri.com.vn/c728/s728-428706/bien-nguoi-xem-phao-hoa-giao-thong-hon-loan-khu-my-dinh.htm

Thường thì người ta đổ chuyện này cho chữ "ý thức". Cái này cũng đúng. Nhưng mà ngoài ý thức người dân thì cũng phải hỏi cách và khả năng tổ chức của người đăng cai làm lễ hội. Ví dụ người ta không tìm ra nơi bỏ rác, không lách ra khỏi cái hàng người rồng rắn đó được, thì cũng khó mà "ý thức". Mà cái hàng người rồng rắn đó cũng không có ý thức là phải cầm rác về tận nhà để bỏ. Những người đi Sydney xem pháo bông mỗi năm có thể có dịp so sánh cái gọi là "ý thức" và "khả năng tổ chức". Mà dù là do cái gì kém thì cũng cho thấy chúng ta còn nhiều cái kém, chỉ bộc lộ khi mà chúng ta muốn khoác lên cái áo quá khổ của mình (ví dụ, muốn làm trung tâm tài chính tầm cỡ khu vực, sao không coi lại 2 nước láng giềng thân yêu ở Đông Dương đang do ai giúp thiết kế TTCK, họ có nhờ VN không mà VN muốn làm trung tâm tài chính?).

Hãy bớt mơ mộng và đòi hỏi, và ngồi coi ... pháo bông thôi.

http://dantri.com.vn/c20/s20-428586/my-dinh-chim-trong-bien-rac-sau-dem-hoi-ngan-nam.htm

No comments: