Saturday, 23 October 2010

Nga bán DN Nhà nước

http://cafef.vn/20101022095618910CA32/nga-ban-900-doanh-nghiep-nha-nuoc.chn

AFP mô tả làn sóng tư nhân hóa lần này có quy mô lớn nhất kể từ thập niên 1990 nhằm góp phần hiện đại hóa nước Nga và bù đắp cho thâm hụt ngân sách.

No comments: