Friday, 22 April 2011

USD & vàng

Vàng “nội” hạ sốt, USD trượt dốc ba ngày -> USD trong nước là do sốc cung tạm thời, với nhập siêu như hiện tại và vốn giải ngân không có đột biến, sức ép USD vẫn còn đó.

Kinh tế 24h qua: USD mất “thiêng” -> USD quốc tế đã break ngưỡng hỗ trợ, đang downtrend.

No comments: