Monday, 25 April 2011

Nhân dân tệ: Nước lên ... tiền lên

Bước tiến mới của Nhân dân tệ

Nhưng mà nên nhớ từ tuyên bố tới sự thật có khoảng cách. Giống như VN cố chống đô la hóa nhưng mà dân vẫn thanh toán bằng USD, thì ngược lại, nói là giao dịch bằng NDT nhưng thật ra tỷ trọng là bao nhiêu thì vẫn còn phải chờ.

Tuy nhiên, có 1 lý do để NDT được ưa chuộng hơn vì áp lực lên NDT là tăng giá, đồng thời TQ có lượng dự trữ ngoại hối lớn, do đó có sự đảm bảo tốt trong hiện tại.

Thêm nữa nếu công ty có hoạt động kinh doanh tại thị trường TQ thì việc nhận NDT là bình thường, nếu không nói là có lợi về risk-management.

No comments: