Tuesday, 26 April 2011

ĐH tư phi lợi nhuận ở VN

Đây là 1 case về governance.

Link đến bài "Khó có trường đại học tư phi lợi nhuận" trên báo Thanh Niên, tìm thấy trên trang viet-studies.


Theo GS Phạm Phụ, hiện nay ở VN khó có thể xây dựng một trường ĐH tư phi lợi nhuận. Ông cho biết, ở nước ngoài thường có chuyện cho, tặng và vốn đó được đưa vào để kinh doanh. Như vậy mới có thể hoạt động phi lợi nhuận. Còn ở VN thì chưa có thói quen này.

GS Phạm Phụ nhấn mạnh: “Ở VN dù ĐH NCL đã phát triển hơn 20 năm nhưng dường như chúng ta vẫn chưa có cơ chế “không vì lợi nhuận” và càng sợ hãi cụm từ “vì lợi nhuận”, do đó nhiều trường ĐH NCL vẫn khăng khăng cho rằng mình hoạt động phi lợi nhuận”.

No comments: