Friday, 15 April 2011

Hội nhập

Mở cửa thị trường logistics: Liệu có tiếp tục thua trên sân nhà?

Thì ra trước giờ chưa thua ... Mừng quá!

Phát biểu tại “Diễn đàn logistics và dịch vụ cảng biển Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế” vừa được tổ chức vào tuần trước ở Vũng Tàu, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường thừa nhận, các văn bản quản lý về hoạt động logistics vẫn còn thiếu và chưa đồng bộ. Dịch vụ logistics được quản lý bởi nhiều bộ ngành khác nhau. => Vẫn đang ở mức ... hội thảo.

No comments: