Wednesday, 20 April 2011

Dừng huy động và cho vay vàng?

Có thể dừng huy động và cho vay vàng

Thông tin đưa ra lúc: Giá vàng bất ngờ “bay” lên trên 37,5 triệu đồng

=> 1 bài học của dân event-study: xung quanh event có thể dừng huy động/cho vay vàng thì thấy giá vàng tăng lên thì kết luận là thị trường lo sợ gì đó :)))) => problem thực tế là do giá vàng thế giới tăng => cần phải control for compounding effect là giá vàgn thế giới tăng.

--------------------------

Nhớ lại bài này: Một năm điên đảo của giới buôn vàng => Thiệt là đáng được thông cảm!

--------------------------

No comments: