Monday, 25 April 2011

Lạm phát, nhập siêu và việc ổn định tỷ giá

Bài của Nguyễn Minh Cường - SGTT

Khi người giàu tiếp tục xu hướng tiêu dùng hàng xa xỉ và người nghèo buộc phải dùng hàng ngoại rẻ tiền để tiết kiệm do lạm phát, thì nhập siêu của cả nước trong quý 1/2011 đã lên tới 3,5 tỉ USD, trong đó riêng tháng 3 tăng 1,41 tỉ USD là điều không hề ngạc nhiên. => Strikingly Insightful.

Tỷ giá ổn định chủ yếu do nguồn cung ngoại tệ đột ngột tăng. Một bộ phận dân cư và doanh nghiệp đã bán USD cho ngân hàng để lấy tiền đồng khi chênh lệch lãi suất giữa hai đồng tiền tương đối lớn. => What will banks do with these funds? Will they compete to lend out at lower rate? Wait and see.

No comments: