Friday, 1 April 2011

Bill Gates bị Paul Allen tố ăn gian

Link Vnexpress

------------------------

Vẫn chuyện pha loãng quyền sở hữu và xung đột ý kiến.

No comments: