Monday, 25 April 2011

Thị trường điện

Từng bước tiến tới thị trường điện cạnh tranh P/V thứ trưởng bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng.

EVN đã mua điện như thế nào?


Chính bộ trưởng bộ Công thương Vũ Huy Hoàng cũng khẳng định: “Giá điện của Việt Nam những năm qua vẫn thấp hơn giá thành thực tế nếu tính đầy đủ các yếu tố đầu vào theo giá thị trường. Do vậy không bảo đảm được cân bằng tài chính cho các đơn vị sản xuất điện, không hấp dẫn được các nhà đầu tư vào lĩnh vực này v.v. Bên cạnh đó, hiện nay chi phí cho sản xuất kinh doanh điện cũng đã tăng cao”. => Có 2 lựa chọn extreme: chính phủ trợ giá cho doanh nghiệp sản xuất điện hoặc là thả nổi giá điện. Ở giữa là những lựa chọn thật ra còn phức tạp hơn.

1 điều đáng chú ý: mấy DN sx điện mà phá sản thì mấy khoản nợ NH cho vay có bị trở thành nợ xấu không?

No comments: