Tuesday, 24 August 2010

Tỷ giá làm chậm tốc độ tăng hàng nhập khẩu từ TQ

http://www.vnexpress.net/GL/Doi-song/Mua-sam/2010/07/3BA1E4CC/

Tỷ giá NDT tăng còn giá VND giảm không nhất định tăng xuất khẩu mà quan trọng là giảm làm nhập khẩu cái mớ này.

No comments: