Monday, 30 August 2010

Bản quyền truyền hình giải ngoại hạng Anh

http://vnexpress.net/GL/The-thao/2010/08/3BA1FB72/

Chuyện bản quyền truyền hình đã rõ ràng? Chưa chắc, có thể sẽ còn những cú phản đòn kiểu khác.

No comments: