Sunday, 29 August 2010

Bóng đá và vay nợ

http://cafef.vn/20100829092052111CA32/ly-giai-nao-cho-viec-cac-dai-gia-bong-da-that-chat-hau-bao.chn

Làm ăn trong bóng đá: phải vay nợ? Reputation-based risk.

No comments: