Monday, 9 August 2010

Bluechip VN 2010

http://cafef.vn/20100809041157504CA31/bluechips-hien-tai-va-tuong-lai.chn

Bài này có điểm lại GMD và FPT, cũng ... dzui

No comments: