Tuesday, 24 August 2010

TPG mở quỹ RMB funds

http://cafef.vn/20100824073237526CA32/tap-doan-dau-tu-tai-chinh-hang-dau-the-gioi-lap-quy-dong-nhan-dan-te-o-thuong-hai.chn

Nhìn chung là không có gì lớn lao vì bản thân VN cũng là vậy, chỉ là TQ xưa nay thì mở hơn trong việc cty TQ niêm yết ở nước ngoài, giờ thì tăng thêm nhu cầu bằng NDT. => có thể kích thích CK TQ tăng điểm

No comments: