Thursday, 5 August 2010

Chiết khấu cao của quỹ đầu tư

http://cafef.vn/20100805092030519CA31/chiet-khau-cao-chuyen-cua-quy-dong-o-moi-noi.chn

Anh Giang phỏng vấn Dominic.

No comments: