Sunday, 8 August 2010

Lời cảnh báo tháng 7 - Tỷ giá

http://cafef.vn/20100808063249879CA34/dien-bien-ty-gia-nhin-tu-loi-canh-bao-thang-7.chn

Lời cảnh báo tháng 7??? Nhiều người cảnh báo từ mấy tháng trước đó không tính!?

No comments: