Friday, 20 August 2010

Tỷ giá điều chỉnh tăng

http://cafef.vn/20100819093057878CA34/nang-ty-gia-mot-mui-ten-trung-hai-dich.chn

http://cafef.vn/2010081907555635CA34/nang-ty-gia-la-buoc-di-dung.chn

http://cafef.vn/20100820123741988CA32/cac-nuoc-dua-nhau-ha-gia-dong-noi-te.chn

http://cafef.vn/20100818100051890CA34/do-len-doanh-nghiep-than-kho.chn

http://cafef.vn/20100820062219849CA34/gioi-chuyen-gia-du-bao-xu-huong-ty-gia-usdvnd.chn

http://cafef.vn/20100819054147458CA34/tang-ty-gia-chuyen-duong-nhien-va-co-dang-de-lo-lang.chn

Có liên quan:

http://cafef.vn/20100820042256232CA33/cpi-thang-8-ha-noi-tang-nhe-tp-ho-chi-minh-giam-sau.chn

http://cafef.vn/2010082008564710CA34/vi-sao-thu-tuong-yeu-cau-nhnn-ra-soat-lai-thong-tu-13.chn

http://cafef.vn/20100818051412847CA34/bao-my-luong-kieu-hoi-do-ve-vn-ngay-cang-nhieu.chn

Nhớ lại quá khứ

http://tinnhanhchungkhoan.vn/RC/N/CFDIGD/vi-sao-usd-tang-gia.html

http://vneconomy.vn/20100808035939393P0C6/dien-bien-ty-gia-nhin-tu-loi-canh-bao-thang-7.htm

http://vneconomy.vn/20100624062336578P0C6/tang-truong-tin-dung-ngoai-te-gay-ap-luc-len-ty-gia.htm

http://vietchinabusiness.vn/index.php/cong-nghip/tieu-im/17296-vnd-se-khong-the-truot-gia => chưa bao giờ mình nghĩ có ai lại có thể tuyên bố một cái câu như vầy ngoại trừ NHNN!


Và xin nhớ lại vụ này

http://vneconomy.vn/20100514100814486P0C6/ha-gia-vnd-hai-nhieu-hon-loi.htm

http://vneconomy.vn/20100513085447654P0C6/chu-tich-ssi-noi-gi-ve-du-bao-co-the-pha-gia-tien-dong.htm

No comments: