Tuesday, 31 August 2010

Kinh tế Nhà nước

http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/5/5/5/122323/Default.aspx

Sau vụ Vinashin nhiều bài báo trong và ngoài nước, online lẫn báo tờ lên tiếng nghi ngờ lại "vai trò chủ đạo" của kinh tế Nhà nước. Bài này là 1 bài "chấn chỉnh" lại :)))

No comments: