Tuesday, 10 August 2010

Châu Á: thời cơ & dòng tiền

http://cafef.vn/20100810094552746CA32/dong-tien-dau-tu-se-chay-manh-vao-chau-a.chn

Dòng tiền đầu tư sẽ chảy mạnh vào châu Á?

No comments: