Monday, 9 August 2010

Stress test Europe

Rảnh rỗi thống kê lại để dành xài

http://uk.reuters.com/article/idUKTRE66L11G20100722

http://uk.reuters.com/article/idUKTRE66I3QX20100721?loomia_ow=t0:s0:a49:g43:r3:c0.070552:b35886294:z0

No comments: