Tuesday, 30 August 2011

Vì sao giá nhà cao?

Giá nhà đất quá cao do “một số người kiếm tiền quá dễ”

Hay lại dân VN chỉ thích làm mấy cái đó?

Cái này là 1 dạng self-fulfilling. Giống như dân thích đi mua vàng vì tin rằng vàng sẽ luôn luôn tăng vậy đó.

No comments: