Thursday, 25 August 2011

Chuyện phải post

Ít khi tôi muốn post vấn đề xã hội nghiêm túc lên blog này vì mục tiêu blog này là chuyện kinh tế, chuyện tào lao của nước ngoài và trong nước. Nhưng những mẩu chuyện này nằm trong loại ngoại lệ vì tôi cứ canh cánh trong lòng mấy hôm nay mà không biết phải nói hay viết ra như thế nào. Thôi thì lang thang trên mạng về khuya, kiếm thấy 2 cái post này cũng nói phần nào trúng ý sơ sơ ý mình thì để lên.

Xin đừng đâm tôi!

Vì sao tôi hay đọc báo Sài gòn Tiếp thị?

Về VN chuyến này, thấy nhiều nghe nhiều, để biết, để kiểm chứng lại những cái mình đọc, mình viết. Nhưng thấy, nghe, rồi để đó. Rồi tôi lại đi.

No comments: