Wednesday, 31 August 2011

Số liệu tiền tệ - NHNN

Dữ liệu của Ngân hàng Nhà nước cho thấy số dư tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng đến 20/7/2011 ước giảm 0,25% so với tháng trước.

Ngược lai, tiền mặt lưu thông ngoài hệ thống ngân hàng có dấu hiệu mở rộng trong thời gian gần đây. So với tháng trước tiền mặt lưu thông ngoài hệ thống ngân hàng đến 20/7/2011 tăng 4,55%, nhưng so với cuối năm trước chỉ tăng 1,25%.

Tính đến 20/7/2011, tín dụng đối với nền kinh tế mới tăng khoảng 7,57% so với cuối năm trước; tổng phương tiện thanh toán tăng 3,57%. - Nguồn: NDHMoney

Thống đốc NHNN: Tăng trưởng tín dụng thực 8 tháng đã là 11,7%

No comments: