Tuesday, 30 August 2011

Nợ nước ngoài: 42,2% GDP là bao nhiêu?

Hai con số nợ nước ngoài: 42,2% GDP và 32,5 tỷ USD

Một quan chức bộ Tài chính tiết lộ: “Một số kênh thông tin đưa lại hai con số này và quy chung là một, cho rằng chỉ khác cách diễn đạt. Như thế thì GDP Việt Nam hụt đi vài chục tỷ USD hay sao. Không làm rõ con số thì thử hỏi giám sát nợ sẽ như thế nào”, quan chức này lo ngại.

Theo giải thích của Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại (Bộ Tài chính), đây là hai con số hoàn toàn khác nhau, một bên là tỷ lệ nợ nước ngoài của quốc gia so với GDP, bên còn lại là nợ nước ngoài khu vực công (chỉ bao gồm nợ Chính phủ và được chính phủ bảo lãnh) theo con số tuyệt đối.

ICOR của khu vực công được cho là ... 10! Chỉ mong là không nói giảm, nói tránh.

Phó cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại Hoàng Hải nhìn nhận: “Trong những năm gần đây, nợ nước ngoài quốc gia có xu hướng tăng khá nhanh, do việc vay thương mại nước ngoài của doanh nghiệp theo phương thức tự vay tự trả”.

Trong nợ doanh nghiệp, một điểm đáng xem xét khác là nợ do chính phủ bảo lãnh cũng có sự thay đổi tương ứng, từ gần 4 tỷ USD của năm 2009 lên trên mức 4,6 USD vào cuối năm 2010.


=> Vậy là bây giờ nợ chính phủ không đáng lo nữa, vì nợ quốc gia đáng lo hơn!

Chẳng hạn trường hợp tập đoàn Sông Đà: Một số công ty thuộc Tập đoàn Sông Đà xin hỗ trợ trả nợ nước ngoài

No comments: