Tuesday, 30 August 2011

Chứng khoán tháng 8

UBCK: Tỷ lệ ký quỹ ban đầu do CTCK quy định nhưng không thấp hơn 60%

Sớm đưa chỉ số mới VNIndex-30 vào sử dụng

Khu biệt khái niệm NĐT nước ngoài

DN chậm công bố thông tin, cần giải pháp mạnh - Anh Giang Thanh làm 1 bài mạnh tay

Tháng 8: Khối ngoại bán ròng mạnh nhất từ đầu năm

Theo thông tin từ báo ĐTCK, Giám đốc đầu tư một quỹ nước ngoài tại Việt Nam nhận xét: “Trong giai đoạn vừa qua, xu hướng dòng vốn nước ngoài tại Việt Nam vẫn là chảy ròng ra nước ngoài. Tuy nhiên, điều đáng mừng là xuất hiện ngày một nhiều hơn các quỹ có quy mô nhỏ khoảng 30 - 50 triệu USD. Các quỹ này chủ yếu hướng tới những doanh nghiệp chưa niêm yết, có ngành nghề kinh doanh tốt, nhưng đang thiếu vốn”.

No comments: