Tuesday, 30 August 2011

Lãi suất thực: dương hay thực âm?

Lãi suất tiền gửi: Thực dương hay thực âm? - Một bài của giám đốc chứng khoán Tân Việt ủng hộ lãi suất thực âm. Tôi không đánh giá cao bài này. Thực tế lãi suất thực âm thì dân không nhất định bỏ tiền vào sản xuất (Mỹ đang thực âm có thấy dân bỏ tiền vào sản xuất đâu?). Cho nên main argument của bài này không đứng vững.

1 comment:

Tai Tran said...

Vẫn đầu cơ :)