Saturday, 13 August 2011

Quản lý Thị trường vàng

Vạch mặt ‘đại gia’ thao túng giá vàng

Vàng nhấp nhổm, tiền vào túi ai?

Như vậy ở thị trường vàng hiện nay đang có lỗ hổng về quản lý giá giao dịch.

Việc niêm yết giá vô tội vạ như vậy chỉ có người dân mua bán vàng theo kiểu “lướt sóng”, bị tâm lý chi phối là… thiệt hại.

Việt Nam không thiếu vàng

Theo NH Nhà nước (NN) VN, lượng vàng trong dân hiện nay khoảng 300 - 500 tấn. Nhưng lượng vàng lưu thông trên thị trường rất ít bởi quy định không cho phép các NHTM bán ra lượng vàng huy động. Trong khi số vàng mà các NH hiện đang giữ của người dân hiện nay hơn 2,4 triệu lượng (khoảng 100 tấn vàng) dưới hình thức tiết kiệm. Ngoài việc tăng tổng tài sản, các NH không thể cho vay hay bán vàng ra khi thị trường khan hiếm.

Với khối lượng vàng như trên thì VN không hề thiếu vàng nhưng vì cơ chế vận hành bị “tắc nghẽn” gây ra sự đột biến về giá như những ngày qua.

==> Khổ vậy chứ, các bác sợ risk cho NH nên cấm bán nhưng NH thì vẫn đòi bán vàng!

Cần sự liên thông kịp thời để bình ổn giá vàng

Xuất nhập vàng cần một giải pháp căn cơ - Trần Trọng Quốc Khanh

No comments: