Thursday, 1 July 2010

Vụ tràn dầu BP & nỗi khổ của người VN ở đó

http://nld.com.vn/20100630013424217P0C1006/noi-kho-dot-tieng-my.htm

No comments: