Saturday, 3 July 2010

Giảm lãi suất - Dangerous trend

http://cafef.vn/20100702032734643CA34/giam-lai-suat-ngan-hang-lo-thieu-von.chn

Nếu tính cả vay bằng USD thì tổng mức tăng tín dụng là không thấp. Trong khi đó chọn tăng tín dụng, chấp nhận nhiều rủi ro trong khi lãi suất giữ thấp và tiền gửi giảm. Đây sẽ là yếu tố để kích thích bong bóng tài sản.

No comments: