Sunday, 4 July 2010

Danh mục đầu tư của Berkshire Q2 2010

http://cafef.vn/20100704031025902CA32/danh-muc-dau-tu-cua-berkshire-hathaway-uoc-giam-537-ty-usd-trong-quy-22010.chn

No comments: